Thảo luận Trình tự đăng ký nhãn hiệu doanh nghiệp cần chú ý

quanghvneu

Member
Các bước đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là tên gọi chung, còn có Các tên khác như đăng ký nhãn hiệu độc quyền, đăng ký bản quyền nhãn hiệu sản phẩm.Thủ tục đăng ký nhãn hiệu công ty nên quan tâm

1. Trình tự đăng ký nhãn hiệu:

Quy trình đăng ký nhãn hiệu và đăng ký logo công ty gồm:

- Tờ khai đăng ký bản quyền nhãn hiệu (2 bản): theo mẫu 04-NH quy định tại Phụ lục A TT 01/2007/TT-BKHCN; Mẫu đơn đăng ký

- 09 mẫu nhãn hiệu giống nhau: Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi các thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không bé hơn 8mm, khái quát nhãn hiệu phải được biểu đạt trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích tấc 80mm x 80mm in trên tờ khai;

- Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao), hợp đồng hoặc tài liệu khác công nhận hoạt động sản xuất tác phẩm, cung cấp dịch vụ của người nộp đơn nếu Cục Sở hữu trí tuệ có nghi ngờ về tính chuẩn xác của Những thông tin nêu trong đơn;

- Chứng bằng nộp chi phí, lệ chi phí

Chúng ta chuẩn bị đầy đủ Các giấy má trên và có thể nộp trực tiếp tại Cục SHTT.

2. Quá trình vận dụng đăng ký cùng chi phí đăng ký nhãn hiệu độc quyền và đăng ký thương hiệu độc quyền.

Quá trình thực hiện đăng ký:

Trong trường hợp nộp đơn uỷ quyền qua đại diện SHTT của quý đơn vị tại Cục Sở hữu trí tuệ, công tác của chúng tôi sẽ bao gồm:

- Tư vấn về mọi tình huống liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

- Chuẩn bên bị đăng ký, ký đơn, nộp đơn

- Thông báo về việc nộp đơn sau khi nộp đơn, và Các thông báo liên quan khác;

- Xử lý tất cả Các khuyết điểm liên quan đến Đơn;

- Tư vấn Các Cách để vượt qua từ khước của Cục SHTT;

- Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật hiện trạng cho đến khi có kết luận sau cùng của Cục SHTT về việc đăng ký nhãn hiệu;

- Tư vấn về việc dùng nhãn hiệu sau khi cấp nhờ (nếu có Giấy chứng nhận)

Phí đăng ký nhãn hiệu:

Theo qui định, Đơn nhãn hiệu phải đăng ký đi kèm danh mục sản phẩm/dịch vụ được phân nhóm theo Bảng phân chia Nice phiên bản 10. chi phí đăng ký nhãn hiệu sẽ được tính dựa trên số nhóm và số tác phẩm trong mỗi nhóm được chỉ định trong Đơn. Vì thế, quý hiếm vị nên cung cấp ngành nghề kinh doanh chính để biết được tác phẩm và dịch vụ mang nhãn hiệu và tính được phí tổn tiến hành công việc.

3. Thời gian đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Theo qui định, qui trình thẩm định đơn nhãn hiệu kinh qua Những giai đoạn sau:

(i) Thẩm định hình thức (1-2 tháng),

(ii) Ban bố Đơn trên Công báo (2 tháng);

(iii) Thẩm định nội dung (9-12 tháng);

(iii) Cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền nhãn hiệu (1-2 tháng).

Mặc dù vậy, Thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn thủ công vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm.

4. Các tài liệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:

Để nộp đơn đăng ký độc quyền nhãn hiệu, quý đơn vị chỉ cần cung cấp cho chúng tôi Những thông tin/tài liệu sau đây:

- Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên đơn vị thì tên/địa chỉ của công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh)

- Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký.

- Danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký.

- Giấy giao trách nhiệm (Cung cấp khi sau khi nhận được thông tin đăng ký)
 
Top