• VUI LÒNG ĐỌC QUY ĐỊNH ĐĂNG BÀI TRƯỚC KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

Hướng dẫn Thay đổi Port Remote desktop trong Windows

admin

Administrator
Staff member
Chúng ta có thể thay đổi Port remote desktop cho Windows XP, Windows Server 2003, 2008, Windows7 thay vì sử dụng port 3389 theo mặc định. Việc thay đổi port sẽ tăng cao tính bảo mật và cá nhân hóa cho người dùng hơn.

Để thay đổi port thực hiện như sau:

1. Vào start, chọn Run rồi gõ lệnh Regedit

2. Locate and then click the following registry subkey: Click vào thư mục theo đường dẫn bên dưới:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber

3. Nhấn đúp chuột vào dòng PortNumber ở bên phải, sau đó kích chuột vào tùy chọn Decimal, nhập port cần thay đổi vào ô có hiển thị số 3389.

4. Nhập Port cần đổi, click OK.

5. Đóng cửa sổ regedit lại

6. Khởi động lại máy, lúc này Port remote desktop đã được thay đổi, khi remote desktop, bạn cần nhập thêm port vào đằng sau IP của máy tính cần remote.

Ví dụ: 27.118.20.250:6060 (6060 là port remote đã thay đổi)

Chúc thành công
 
Top