Thảo luận nên thông báo không cho đặt chữ ký luôn

lediem_itvn

New Member
Theo mình nếu 4room không cho đặt chữ ký thì khóa phần đó và không có chứ để xong không cho đặt để bao nhiêu ký tự cũng báo dài quá thế thì không hay lắm
 

admin

Administrator
Staff member
:Welcome: update quy định đăng tin, check nhé!
 
Last edited:
Top