• VUI LÒNG ĐỌC QUY ĐỊNH ĐĂNG BÀI TRƯỚC KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

Download Visual Studio 2012 Full + Key - 1 Link duy nhất

admin

Administrator
Staff member
Visual Studio 2012 đã được Microsoft ra mắt chính thức cũng vài tháng rồi. Hôm nay, sinhvienit sẽ giới thiệu đến các bạn link tải tất cả các phiên bản visual studio 2012 và số serial đăng ký cho từng phiên bản.

Visual Studio Ultimate 2012 + Serial Key

Download file ISO:
Link File.SvIT: http://file.sinhvienit.net/4c880c13
Link MS: http://download.microsoft.com/download/D/B/0/DB03922C-FF91-4845-B7F2-FC68595AB730/VS2012_ULT_enu.iso
Số serial key:
Mã:
RBCXF-CVBGR-382MK-DFHJ4-C69G8
Visual Studio Premium 2012 + Serial Key

Download file ISO:
Link File.SvIT: http://file.sinhvienit.net/59bd0c5e
Link MS: http://download.microsoft.com/download/1/3/1/131D8A8C-95D8-41D4-892A-1DF6E3C5DF7D/VS2012_PREM_enu.iso
Số serial key:
Mã:
MH2FR-BC9R2-84433-47M63-KQVWC
Visual Studio Professional 2012 + Serial key

Download file ISO:
Link File.SvIT: http://file.sinhvienit.net/4b470c03
Link MS: http://download.microsoft.com/download/D/E/8/DE8E42D8-7598-4F4E-93D4-BB011094E2F9/VS2012_PRO_enu.iso
Số serial key:
Mã:
4D974-9QX42-9Y43G-YJ7JG-JDYBP
Visual Studio Team Foundation Server 2012 + Serial Key
Download file ISO:
Link File.SvIT: http://file.sinhvienit.net/66750ca9
Link MS: http://download.microsoft.com/download/a/c/f/acfefce0-9bc1-4f8c-80b8-06a0929ed926/vs2012_tfs_enu.iso
Số Serial Key:
Mã:
BVGTF-T7MVR-TP46H-9Q97G-XBXRB
Visual Studio Express 2012

Đây là phiên bản Microsoft cung cấp miễn phí cho lập trình viên

Visual Studio Express 2012 for Web:
Link File.SvIT: http://file.sinhvienit.net/00571365
Link MS: http://download.microsoft.com/download/9/a/f/9af3cec7-468a-459a-b5f3-16067daa43a5/vs2012_webexp_enu.iso

Visual Studio Express 2012 for Windows 8:
Link File.SvIT: http://file.sinhvienit.net/9c781594
Link MS: http://download.microsoft.com/download/6/e/c/6ec5b3cf-cc0d-448a-9846-8af059de7f72/vs2012_winexp_enu.iso

Visual Studio 2012 Express for Windows Desktop:
Link File.SvIT: http://file.sinhvienit.net/54ca182d
Link MS: http://download.microsoft.com/download/1/F/5/1F519CC5-0B90-4EA3-8159-33BFB97EF4D9/VS2012_WDX_ENU.iso

Visual Studio Express 2012 for Windows Phone:
Link MS: http://download.microsoft.com/download/9/3/8/938A5074-461F-4E3D-89F4-5CE2F42C1E36/fulltril30/iso/wpsdkv80_enu1.iso

Visual Studio Team Foundation Server Express 2012:
Link File.SvIT: http://file.sinhvienit.net/b2c81965
Link MS: http://download.microsoft.com/download/2/5/7/2574813c-972d-4943-96f9-aceaa52f0740/vs2012_tfs_exp_enu.iso

Nguồn SVIT.net
 
Last edited:
Top