• VUI LÒNG ĐỌC QUY ĐỊNH ĐĂNG BÀI TRƯỚC KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

Tool Auto TLBB Lan Phong private

admin

Administrator
Staff member
Chức năng nổi bật:

- Hỗ trợ train nhiều acc...
- Đánh quái theo 2 chế độ: lùa quái & đánh từng mục tiêu đến chết
- Báo động khi có câu hỏi chống auto
- Có thể ẩn game khi làm việc
- Save & Load cài đặt auto theo nhân vật
- Thoát game an toàn khi Hp thấp
- Cảnh báo câu hỏi chống auto bằng file mp3

Bản cập nhật ngày 8/12/2013 Auto TLBB Private

I. CÀI ĐẶT:

ESC - Tự lập phím tắt - Tự động chọn mục tiêu -> đổi thành phím F11
F1 skill môn phái
F2 - F10 tùy chỉnh
Âm báo: các bạn chọn 1 file mp3 bất kỳ đặt tên là sound chép vào thư mục chứa auto

II. LƯU Ý:

- Khảo sát chức năng nhặt đồ, có thể gây trở ngại khi train
- Ko minimize cửa sổ game
- Buff TTPTC - NM còn chiếm chuột
- Đang fix cố định tọa độ

III. PHÍM TẮT:

- Ctrl + P --> chạy/tạm dừng
- PgDown --> ẩn auto
- PgUp --> hiện auto
- Ctrl + Shift + Q --> thoát auto
- Ctrl + Shift + I --> thông tin liên hệ, tác giả

Link tải: http://adf.ly/uZRRK
 

Attachments

Last edited:
Top