Điểm thưởng dành cho superstar

 1. 10
  Thưởng vào: 17/9/18

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 18/2/18

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 1
  Thưởng vào: 11/12/17

  Tin nhắn đầu tiên

  Gửi được 1 tin nhắn đến thành viên bất kỳ trên LPN