Điểm thưởng dành cho boruby

 1. 10
  Thưởng vào: 23/4/18

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 2. 10
  Thưởng vào: 9/10/17

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 2
  Thưởng vào: 19/9/17

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 4. 5
  Thưởng vào: 7/3/17

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 1
  Thưởng vào: 9/1/17

  Tin nhắn đầu tiên

  Gửi được 1 tin nhắn đến thành viên bất kỳ trên LPN