Điểm thưởng dành cho angel.s2

 1. 20
  Thưởng vào: 25/10/12

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 2. 2
  Thưởng vào: 16/9/12

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 3. 10
  Thưởng vào: 14/9/12

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 4. 5
  Thưởng vào: 14/9/12

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 1
  Thưởng vào: 14/9/12

  Tin nhắn đầu tiên

  Gửi được 1 tin nhắn đến thành viên bất kỳ trên LPN