Smilies

Ảnh Tiêu đề Ký tự
:)
Smile
:) :-) (:
:Confused:
Confused
:Confused:
:Fix:
Fix
:Fix:
:Lay:
Lay
:Lay:
:Shoot1:
Shoot1
:Shoot1:
;)
Wink
;)
:Flame:
Flame
:Flame:
:(
Frown
:(
:Lmao:
Lmao
:Lmao:
:No:
No
:No:
:Winner:
Winner
:Winner:
:Bye:
Bye
:Bye:
:mad:
Mad
:mad: >:( :@
:Rofl:
Rofl
:Rofl:
:Yes:
Yes
:Yes:
:confused:
Confused
:confused:
:Lol:
Lol
:Lol:
:Smoke:
Smoke
:Smoke:
:Theft:
Theft
:Theft:
:cool:
Cool
:cool: 8-)
:Doublegun:
Doublegun
:Doublegun:
:Runrun:
Runrun
:Runrun:
:Sos:
Sos
:Sos:
:Capture:
Capture
:Capture:
:Hang:
Hang
:Hang:
:Lovemachine:
Lovemachine
:Lovemachine:
:Ot:
Ot
:Ot:
:Spam:
Spam
:Spam:
:p
Stick Out Tongue
:p :P :-p :-P
:D
Big Grin
:D
:Biggrin:
Biggrin
:Biggrin:
:Cheers:
Cheers
:Cheers:
:Hehe:
Hehe
:Hehe:
:Loveyou:
Loveyou
:Loveyou:
:Phone:
Phone
:Phone:
:Puke:
Puke
:Puke:
:Bike:
Bike
:Bike:
:eek:
Eek!
:eek: :o
:Please:
Please
:Please:
:Shit:
Shit
:Shit:
:Stupid:
Stupid
:Stupid:
:Band:
Band
:Band:
:Birthday:
Birthday
:Birthday:
:Boom:
Boom
:Boom:
:Hug:
Hug
:Hug:
:Mage:
Mage
:Mage:
:oops:
Oops!
:oops:
:Welcome:
Welcome
:Welcome:
:Bang:
Bang
:Bang:
:rolleyes:
Roll Eyes
:rolleyes:
:Bann:
Bann
:Bann:
o_O
Er... what?
o_O O_o o.O O.o
:BeatBrick:
Beat Brick
:BeatBrick:
:BeatPlaster:
Beat Plaster
:BeatPlaster:
:BeatShot:
Beat Shot
:BeatShot:
:Beauty:
Beauty
:Beauty:
:BigSmile:
Big Smile
:BigSmile:
:Adore:
Adore
:Adore:
:Boss:
Boss
:Boss:
:Brick:
Brick
:Brick:
:BurnJossStick:
Burn Joss Stick
:BurnJossStick:
:Byebye:
Byebye
:Byebye:
:Canny:
Canny
:Canny:
:Choler:
Choler
:Choler:
:Confident:
Confident
:Confident:
:AfterBoom:
After Boom
:AfterBoom:
:Confuse:
Confuse
:Confuse:
:Cool:
Cool
:Cool:
:Cry:
Cry
:Cry:
:Doubt:
Doubt
:Doubt:
:Dribble:
Dribble
:Dribble:
:Embarrassed:
Embarrassed
:Embarrassed:
:Ah:
Ah
:Ah:
:FeelGood:
Feel Good
:FeelGood:
:Go:
Go
:Go:
:Haha:
Haha
:Haha:
:HellBoy:
Hell Boy
:HellBoy:
:Amazed:
Amazed
:Amazed:
:Hungry:
Hungry
:Hungry:
:LookDown:
Look Down
:LookDown:
:Angry:
Angry
:Angry:
:Matrix:
Matrix
:Matrix:
:Misdoubt:
Misdoubt
:Misdoubt:
:Nosebleed:
Nosebleed
:Nosebleed:
:Oh:
Oh
:Oh:
:Ops:
Ops
:Ops:
:Pudency:
Pudency
:Pudency:
:BadSmelly:
Bad Smelly
:BadSmelly:
:Rap:
Rap
:Rap:
:Sad:
Sad
:Sad:
:SexyGirl:
Sexy Girl
:SexyGirl:
:Shame:
Shame
:Shame:
:Baffle:
Baffle
:Baffle:
:Smile:
Smile
:Smile:
:Spiderman:
Spiderman
:Spiderman:
:StillDreaming:
Still Dreaming
:StillDreaming:
:Sure:
Sure
:Sure:
:Surrender:
Surrender
:Surrender:
:Sweat:
Sweat
:Sweat:
:SweetKiss:
Sweet Kiss
:SweetKiss:
:Tire:
Tire
:Tire:
:TooSad:
Too Sad
:TooSad:
:Waaaht:
Waaaht
:Waaaht:
:What:
What
:What:
Top